Luke 23:54

  23:54   2532 και And 2250 ημέρα [3day 1510.7.3 ην 1it was 3904 παρασκευή 2preparation], 2532 και and 4521 σάββατον Sabbath 2020 επέφωσκε evening coming on.