Luke 20:43

  20:43   2193 έως until 302 αν whenever 5087 θω I put 3588 τους   2190-1473 εχθρούς σου your enemies 5286 υποπόδιον as a footstool 3588 των   4228-1473 ποδών σου for your feet.