John 7:48

  7:48   3385 μη τις Did any 1537 εκ of 3588 των the 758 αρχόντων rulers 4100 επίστευσεν believe 1519 εις in 1473 αυτόν him, 2228 η or 1537 εκ of 3588 των the * Φαρισαίων Pharisees?