John 1:9

  1:9   1510.7.3 ην [4was 3588 το 1The 5457 φως 3light 3588 το   228 αληθινόν 2true] 3739 ο which 5461 φωτίζει lightens 3956 πάντα every 444 άνθρωπον man 2064 ερχόμενον coming 1519 εις into 3588 τον the 2889 κόσμον world.