John 1:16

  1:16   2532 και And 1537 εκ from out of 3588 του   4138-1473 πληρώματος αυτού his fullness 1473 ημείς we 3956 πάντες all 2983 ελάβομεν received, 2532 και even 5484 χάριν favor 473 αντί upon 5484 χάριτος favor.