John 12:22

  12:22   2064-1473 έρχεται Φίλιππος Philip comes 2532 και and 3004 λέγει speaks 3588 τω to * Ανδρέα Andrew; 2532 και and 3825 πάλιν again * Ανδρέας Andrew 2532 και and * Φίλιππος Philip 3004 λέγουσι speak 3588 τω to * Ιησού Jesus.