Habakkuk 2:12

  2:12   3759 ουαί Woe, 3588 ο the one 3618 οικοδομών building 4172 πόλιν a city 1722 εν in 129 αίμασι blood, 2532 και and 2090 ετοιμάζων prepares 4172 πόλιν a city 1722 εν by 93 αδικίαις iniquities.