Acts 10:35

  10:35   235 αλλ΄ but 1722 εν in 3956 παντί every 1484 έθνει nation 3588 ο   5399 φοβούμενος fearing 1473 αυτόν him, 2532 και and 2038 εργαζόμενος practicing 1343 δικαιοσύνην righteousness, 1184 δεκτός [2acceptable 1473 αυτώ 3to him 1510.2.3 εστι 1it is].