Matthew 1:14

Stephanus(i) 14 αζωρ δε εγεννησεν τον σαδωκ σαδωκ δε εγεννησεν τον αχειμ αχειμ δε εγεννησεν τον ελιουδ
Tregelles(i) 14 Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ· Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχείμ· Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ·
Nestle(i) 14 Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχείμ, Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ,
RP(i) 14 αζωρ 107 {N-PRI} δε 1161 {CONJ} εγεννησεν 1080 5656 {V-AAI-3S} τον 3588 {T-ASM} σαδωκ 4524 {N-PRI} σαδωκ 4524 {N-PRI} δε 1161 {CONJ} εγεννησεν 1080 5656 {V-AAI-3S} τον 3588 {T-ASM} αχειμ 885 {N-PRI} αχειμ 885 {N-PRI} δε 1161 {CONJ} εγεννησεν 1080 5656 {V-AAI-3S} τον 3588 {T-ASM} ελιουδ 1664 {N-PRI}
SBLGNT(i) 14 Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχίμ, Ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ,
f35(i) 14 αζωρ δε εγεννησεν τον σαδωκ σαδωκ δε εγεννησεν τον αχειμ αχειμ δε εγεννησεν τον ελιουδ
Vulgate(i) 14 Azor autem genuit Saddoc Saddoc autem genuit Achim Achim autem genuit Eliud
WestSaxon990(i) 14 Azor gestrynde sadoc; Sadoc gestrynde achim; Achim gestrynde eliud;
WestSaxon1175(i) 14 Azor gestreonede sadoc. Sadoc gestreonede achim. Achim gestrenede eliud.
Tyndale(i) 14 Azor begat Sadoc: Sadoc begat Achin: Achin begat Eliud:
Coverdale(i) 14 Azor begat Sadoc: Sadoc begat Achin: Achin begat Eliud:
MSTC(i) 14 Azor begat Sadoc; Sadoc begat Achim; Achim begat Eliud;
Matthew(i) 14 Azor begat Sadoc: Sadoc begat Achin: Achin begat Eliud:
Great(i) 14 Azor begat Sadoc. Sadoc begat Achin. Achin begat Eliud.
Geneva(i) 14 And Azor begate Sadoc. And Sadoc begate Achim. And Achim begate Eliud.
Bishops(i) 14 Azor begat Sadoc, Sadoc begat Achen, Achen begat Eliud
DouayRheims(i) 14 And Azor begot Sadoc. And Sadoc begot Achim. And Achim begot Eliud.
KJV(i) 14

And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;

Mace(i) 14 And Azor father of Sadoc, Sadoc father of Achim, Achim father of Eliud.
Whiston(i) 14 And Azor begat Sadoc, and Sadoc begat Achim, and Achim begat Eliud,
Wesley(i) 14 And Azor begat Zadok, and Zadok begat Achim, and Achim begat Eliud;
Haweis(i) 14 and Azor begat Sadoc, and Sadoc begat Achim, and Achim begat Eliud,
Thomson(i) 14 and Azor begat Sadok, and Sadok begat Achim, and Achim begat Eliud,
Webster(i) 14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
Etheridge(i) 14 Ozur begat Zoduk, Zoduk begat Akin, Akin begat Aliud,
Murdock(i) 14 Azor begat Zadok: Zadok begat Achim: Achim begat Eliud:
Sawyer(i) 14 and Azar begat Zadoc, and Zadoc begat Achim, and Achim begat Eliud,
Diaglott(i) 14 Azor and begot the Sadok; Sadok and begot the Achim; Achim and begot the Eliud;
ABU(i) 14 and Azor begot Zadock; and Zadock begot Achim; and Achim begot Eliud;
Anderson(i) 14 Azor begot Sadok: Sadok begot Achim: Achim begot Eliud:
Noyes(i) 14 and Azor begat Zadok; and Zadok begat Achim; and Achim begat Eliud;
YLT(i) 14 and Azor begat Sadok, and Sadok begat Achim, and Achim begat Eliud,
JuliaSmith(i) 14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim beget Elind;
Darby(i) 14 and Azor begat Sadoc, and Sadoc begat Achim, and Achim begat Eliud,
ERV(i) 14 and Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
ASV(i) 14 and Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
JPS_ASV_Byz(i) 14 and Azor begat Zadok, and Zadok begat Achim, and Achim begat Eliud,
Rotherham(i) 14 And Azor begat Sadoc, and Sadoc begat Achim, and Achim begat Eliud;
Godbey(i) 14 and Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Acheim; Acheim begat Eliud;
WNT(i) 14 Azor of Zadok; Zadok of Achim; Achim of Eliud;
Worrell(i) 14 and Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
Moffatt(i) 14 Azor the father of Zadok, Zadok the father of Achim, Achim the father of Eliud,
Goodspeed(i) 14 and Azor of Zadok, and Zadok of Achim, and Achim of Eliud,
Riverside(i) 14 Azor was the father of Sadoc; Sadoc was the father of Achim; Achim was the father of Eliud;
MNT(i) 14 Azor, of Sadoc; Sadoc, of Achim; Achim, of Eliud;
Lamsa(i) 14 Azor begot Sadoc; Sadoc begot Achim; Achim begot Eliud;
CLV(i) 14 1now Azor begets Zadok; now Zadok begets Achim; now Achim begets Eliud;
Williams(i) 14 Azor the father of Sadoc, Sadoc the father of Achim, Achim the father of Eliud,
BBE(i) 14 And Azor had Zadok; and Zadok had Achim; and Achim had Eliud;
MKJV(i) 14 And Azor fathered Sadoc, and Sadoc fathered Achim, and Achim fathered Eliud.
LITV(i) 14 and Azor fathered Sadoc, and Sadoc fathered Achim, and Achim fathered Eliud,
ECB(i) 14 and Azzur births Sadoq, and Sadoq births Yah Qim, and Yah Qim births Eli Ud,
AUV(i) 14 Azor had a son named Sadoc; Sadoc had a son named Achim; Achim had a son named Eliud;
ACV(i) 14 and Azor begot Zadoc, and Zadoc begot Achim, and Achim begot Eliud,
Common(i) 14 Azor the father of Zadok, Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud,
WEB(i) 14 Azor became the father of Zadok. Zadok became the father of Achim. Achim became the father of Eliud.
NHEB(i) 14 and Azzur the father of Zadok, and Zadok the father of Ahiam, and Ahiam the father of Elihud,
AKJV(i) 14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
KJC(i) 14 And Azor begot Sadoc; and Sadoc begot Achim; and Achim begot Eliud;
KJ2000(i) 14 And Azor begat Zadok; and Zadok begat Achim; and Achim begat Eliud;
UKJV(i) 14 And Azor brings forth Sadoc; and Sadoc brings forth Achim; and Achim brings forth Eliud;
RKJNT(i) 14 And Azor the father of Zadok; and Zadok the father of Achim; and Achim the father of Eliud;
EJ2000(i) 14 Azor begat Sadoc; Sadoc begat Achim; Achim begat Eliud;
CAB(i) 14 Azor begot Zadok, Zadok begot Achim, and Achim begot Eliud.
WPNT(i) 14 then Azor begot Zadok, then Zadok begot Achim, then Achim begot Eliud;
JMNT(i) 14 Then Azor begets Zadok, Zadok produces Achim, and Achim fathers Eliud.
NSB(i) 14 Azor the father of Zadok, Zadok the father of Achim, Achim the father of Eliud,
ISV(i) 14 Azor fathered Zadok, Zadok fathered Achim, Achim fathered Eliud,
LEB(i) 14 and Azor became the father of Zadok, and Zadok became the father of Achim, and Achim became the father of Eliud,
BGB(i) 14 Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχίμ, Ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ,
BIB(i) 14 Ἀζὼρ (Azor) δὲ (then) ἐγέννησεν (begat) τὸν (-) Σαδώκ (Zadok), Σαδὼκ (Zadok) δὲ (then) ἐγέννησεν (begat) τὸν (-) Ἀχίμ (Achim), Ἀχὶμ (Achim) δὲ (then) ἐγέννησεν (begat) τὸν (-) Ἐλιούδ (Eliud).
BLB(i) 14 And Azor begat Zadok, and Zadok begat Achim, and Achim begat Eliud.
BSB(i) 14 Azor was the father of Zadok, Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud.
MLV(i) 14 and Azor fathered Sadoc; and Sadoc fathered Achim; and Achim fathered Eliud;
VIN(i) 14 Azor the father of Zadok, Zadok the father of Achim, Achim the father of Eliud,
Luther1545(i) 14 Asor zeugete Zadoch. Zadoch zeugete Achin. Achin zeugete Eliud.
Luther1912(i) 14 Asor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud.
ELB1871(i) 14 Asor aber zeugte Zadok, Zadok aber zeugte Achim, Achim aber zeugte Eliud,
ELB1905(i) 14 Asor aber zeugte Zadok, Zadok aber zeugte Achim, Achim aber zeugte Eliud,
DSV(i) 14 En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Elihud;
DarbyFR(i) 14 et Azor engendra Sadok; et Sadok engendra Achim; et Achim engendra Éliud;
Martin(i) 14 Et Azor engendra Sadoc; et Sadoc engendra Achim; et Achim engendra Eliud;
Segond(i) 14 Azor engendra Sadok; Sadok engendra Achim; Achim engendra Eliud;
SE(i) 14 Y Azor engendró a Sadoc; y Sadoc engendró a Aquim; y Aquim engendró a Eliud.
ReinaValera(i) 14 Y Azor engendró á Sadoc: y Sadoc engendró á Achîm: y Achîm engendró á Eliud:
JBS(i) 14 Y Azor engendró a Sadoc; y Sadoc engendró a Aquim; y Aquim engendró a Eliud.
Albanian(i) 14 Azorit i lindi Sadoku; Sadokut i lindi Akimi; Akimit i lindi Eliudi.
RST(i) 14 Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда;
Peshitta(i) 14 ܥܙܘܪ ܐܘܠܕ ܠܙܕܘܩ ܙܕܘܩ ܐܘܠܕ ܠܐܟܝܢ ܐܟܝܢ ܐܘܠܕ ܠܐܠܝܘܕ ܀
Arabic(i) 14 وعازور ولد صادوق. وصادوق ولد اخيم. واخيم ولد اليود.
Amharic(i) 14 አዛርም ሳዶቅን ወለደ፤ ሳዶቅም አኪምን ወለደ፤ አኪምም ኤልዩድን ወለደ፤
Armenian(i) 14 Եղիակիմ ծնաւ Ազովրը. Ազովր ծնաւ Սադովկը. Սադովկ ծնաւ Աքինը. Աքին ծնաւ Եղիուդը.
ArmenianEastern(i) 14 Եղիակիմը ծնեց Ազորին. Ազորը ծնեց Սադոկին. Սադոկը ծնեց Աքինին. Աքինը ծնեց Եղիուդին.
Breton(i) 14 Azor a voe tad da Sadok. Sadok a voe tad da Achim. Achim a voe tad da Eliud.
Basque(i) 14 Eta Azorec engendra ceçan Sadoc. Eta Sadoc-ec engendra ceçan Achim. Eta Achimec engendra ceçan Eliud.
Bulgarian(i) 14 Азор роди Садок; Садок роди Ахим; Ахим роди Елиуд;
Croatian(i) 14 Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud.
BKR(i) 14 Azor potom zplodil Sádocha. Sádoch zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda.
Danish(i) 14 og Azor avlede Sadok; og Sadok avlede Achim; og Achim avlede Eliud;
CUV(i) 14 亞 所 生 撒 督 ; 撒 督 生 亞 金 ; 亞 金 生 以 律 ;
CUVS(i) 14 亚 所 生 撒 督 ; 撒 督 生 亚 金 ; 亚 金 生 以 律 ;
Esperanto(i) 14 kaj al Azor naskigxis Cadok, kaj al Cadok naskigxis Ahxim, kaj al Ahxim naskigxis Eliud,
Estonian(i) 14 Asurile sündis Saadok, Saadokile sündis Aahim, Aahimile sündis Elihuud;
Finnish(i) 14 Asor siitti Sadokin. Sadok siitti Akimin. Akim siitti Eliudin.
FinnishPR(i) 14 Asorille syntyi Saadok, Saadokille syntyi Akim, Akimille syntyi Eliud;
Georgian(i) 14 აზორ შვა სადუკ; სადუკ შვა აქიმ; აქიმ შვა ალიუდ;
Haitian(i) 14 Azò te papa Sadòk; Sadòk te papa Akim; Akim te papa Eliyoud;
Hungarian(i) 14 Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;
Italian(i) 14 Ed Azor generò Sadoc; e Sadoc generò Achim; ed Achim generò Eliud.
Japanese(i) 14 アゾル、サドクを生み、サドク、アキムを生み、アキム、エリウデを生み、
Kabyle(i) 14 Ɛazuṛ yeǧǧa-d Saduq; Saduq yeǧǧa-d Yaxin; Yaxin yeǧǧa-d Ilihud.
Korean(i) 14 아소르는 사독을 낳고, 사독은 아킴를 낳고, 아킴은 엘리웃을 낳고
Latvian(i) 14 Azors dzemdināja Sadoku; Sadoks dzemdināja Ahimu; un Ahims dzemdināja Eliudu;
Lithuanian(i) 14 Azorui gimė Sadokas, Sadokui gimė Achimas, Achimui gimė Elijudas.
PBG(i) 14 A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Elijuda.
Portuguese(i) 14 a Azor nasceu Sadoc; a Sadoc nasceu Aquim; a Aquim nasceu Eliud;
ManxGaelic(i) 14 As hooar Azor Sadoc, as hooar Sadoc Achim, as hooar Achim Eliud.
Norwegian(i) 14 Asor fikk sønnen Sadok; Sadok fikk sønnen Akim; Akim fikk sønnen Eliud;
Romanian(i) 14 Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud;
Ukrainian(i) 14 Азор же породив Садока, а Садок породив Ахіма, а Ахім породив Еліюда.
UkrainianNT(i) 14 а Азор породив Садока; а Садок породив Ахима; а Ахим породив Єліюда;