Psalms 120

Norwegian(i) 1 En sang ved festreisene. Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte mig. 2 Herre, fri min sjel fra en løgnaktig lebe, fra en falsk tunge! 3 Hvad vil han gi dig, og hvad mere vil han gi dig, du falske tunge? 4 Voldsmannens skarpe piler og glør av gyvelbusken*. / {* d.e. fordervende og smertefulle straffer.} 5 Ve mig, at jeg lever som fremmed iblandt Mesek, at jeg bor ved Kedars telt*! / {* d.e. iblandt mennesker som ligner de stridslystne og rovgjerrige folkeslag Mesek og Kedar.} 6 Lenge nok har min sjel bodd hos dem som hater fred. 7 Jeg er bare fred, men når jeg taler, er de ferdige til krig.