1 Corinthians 15:12-27

Lithuanian(i) 12 Jeigu apie Kristų skelbiama, kad Jis buvo prikeltas iš numirusių, tad kaip kai kurie iš jūsų sako, kad nėra mirusiųjų prisikėlimo?! 13 Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai Kristus nebuvo prikeltas. 14 O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. 15 Ir mes tada liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijome apie Dievą, kad Jis prikėlė Kristų, kurio Jis nėra prikėlęs, jeigu mirusieji neprisikelia. 16 Nes jei mirusieji neprisikelia, tada ir Kristus nebuvo prikeltas. 17 O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias; jūs dar tebesate savo nuodėmėse. 18 Tuomet ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. 19 Ir jei vien tik šiame gyvenime mes viliamės Kristumi, tai mes esame labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. 20 Bet dabar Kristus yra prikeltas iš numirusių­pirmasis iš užmigusiųjų. 21 Kaip per žmogų­mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. 22 Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, 23 tačiau kiekvienas pagal savo eilę: Kristus­pirmasis, vėliau­priklausantys Kristui Jo atėjimo metu. 24 Po to bus galas, kai Jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas kunigaikštystes, visas valdžias ir jėgas. 25 Nes Jis turi valdyti, kol paguldys visus priešus po savo kojomis. 26 Kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis. 27 Nes “Jis visa paklojo Jam po kojų”. Bet kai Jis sako, kad visa paklota, tai savaime suprantama, kad išskyrus Tą, kuris Jam visa paklojo.