Job 11

Hungarian(i) 1 Felele a Naamából való Czófár, és monda: 2 A sok beszédre ne legyen-é felelet? Avagy a csácsogó embernek legyen-é igaza? 3 Fecsegéseid elnémítják az embereket, és csúfolódol is és ne legyen, a ki megszégyenítsen?! 4 Azt mondod: Értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid elõtt. 5 De vajha szólalna meg maga az Isten, és nyitná meg ajkait te ellened! 6 És jelentené meg néked a bölcsességnek titkait, hogy kétszerte többet ér az az okoskodásnál, és tudnád meg, hogy az Isten még el is engedett néked a te bûneidbõl. 7 Az Isten mélységét elérheted-é, avagy a Mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-é? 8 Magasabb az égnél: mit teszel tehát? Mélyebb az alvilágnál; hogy ismerheted meg? 9 Hosszabb annak mértéke a földnél, és szélesebb a tengernél. 10 Ha megtapos, elzár és ítéletet tart: ki akadályozhatja meg? 11 Mert õ jól ismeri a csalárd embereket, látja az álnokságot, még ha nem figyelmez is arra! 12 És értelmessé teheti a bolond embert is, és emberré szülheti a vadszamár csikóját is. 13 Ha te a te szívedet felkészítenéd, és kezedet felé terjesztenéd; 14 Ha a hamisságot, a mely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság; 15 Akkor a te arczodat fölemelhetnéd szégyen nélkül, erõs lennél és nem félnél; 16 Sõt a nyomorúságról is elfelejtkeznél, és mint lefutott vizekrõl, úgy emlékeznél arról. 17 Ragyogóbban kelne idõd a déli fénynél, és az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a [kora] reggel. 18 Akkor bíznál, mert volna reménységed; és ha széttekintenél, biztonságban aludnál. 19 Ha lefeküdnél, senki föl nem rettentene, sõt sokan hizelegnének néked. 20 De a gonoszok szemei elepednek, menedékök eltünik elõlök, és reménységök: a lélek kilehellése!