Philippians 1:9-11

DSV_Strongs(i)
  9 G2532 En G5124 dit G4336 [G5736] bid ik G2443 [God], dat G5216 uw G26 liefde G2089 nog G3123 meer G2532 en G3123 meer G4052 [G5725] overvloedig worde G1722 in G1922 erkentenis G2532 en G3956 alle G144 gevoelen;
  10 G1519 Opdat G5209 gij G1381 [G5721] beproeft G1308 [G5723] de dingen, die [daarvan] verschillen G2443 , opdat G1506 gij oprecht G5600 [G5753] zijt G2532 , en G677 zonder aanstoot G1519 te geven, tot G2250 den dag G5547 van Christus;
  11 G4137 [G5772] Vervuld G2590 met vruchten G1343 der gerechtigheid G3588 , die G1223 door G2424 Jezus G5547 Christus G1519 zijn tot G1391 heerlijkheid G2532 en G1868 prijs G2316 van God.