Philippians 1:9-11

Lithuanian(i) 9 Ir meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopu įžvalgumu, 10 kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas tobuliau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto iki Kristaus dienos, 11 pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo šlovei ir gyriui.