Numbers 3:36

DSV_Strongs(i)
  36 H6486 En het opzicht H4931 der wachten H1121 van de zonen H4847 van Merari H7175 zal zijn over de berderen H4908 des tabernakels H1280 , en zijn richelen H5982 , en zijn pilaren H134 , en zijn voeten H3627 , en al zijn gereedschap H5656 , en al [wat] [tot] zijn dienst [behoort];