Jeremiah 17:17

DSV_Strongs(i)
  17 H4288 Wees Gij mij niet tot een verschrikking H4268 ; Gij zijt mijn Toevlucht H3117 ten dage H7451 des kwaads.