Isaiah 58:13

DSV_Strongs(i)
  13 H7272 Indien gij uw voet H7676 van den sabbat H7725 [H8686] afkeert H6213 [H8800] , [van] te doen H2656 uw lust H6944 op Mijn heiligen H3117 dag H7676 ; en [indien] gij den sabbat H7121 [H8804] noemt H6027 een verlustiging H3068 , opdat de HEERE H6918 geheiligd H3513 [H8794] worde, Die te eren H3513 [H8765] is; en [indien] gij dien eert H1870 , dat gij uw wegen H6213 [H8800] niet doet H2656 , [en] uw eigen lust H4672 [H8800] niet vindt H1697 , noch een woord H1696 [H8763] [daarvan] spreekt;