1 Samuel 25:34

DSV_Strongs(i)
  34 H199 Want voorzeker H3068 , [het] [is] [zo] [waarachtig] [als] de HEERE H430 , de God H3478 Israels H2416 , leeft H834 , Die H4513 [H8804] mij verhinderd heeft H4480 , van H853 u H7489 [H8687] kwaad te doen H3588 , dat H3884 , ten ware H4116 [H8765] dat gij u gehaast hadt H7125 [H8800] , en mij tegemoet H935 [H8799] gekomen waart H518 H5973 , zo H5037 ware van Nabal H8366 H7023 [H8688] niemand, die mannelijk is H3498 [H8738] , overgebleven H5704 tot H1242 H216 het morgenlicht!