Joshua 10:6

DSV_Strongs(i)
  6 H582 De mannen H1391 nu van Gibeon H7971 [H8799] zonden H413 tot H3091 Jozua H413 , in H4264 het leger H1537 van Gilgal H559 [H8800] , zeggende H7503 H0 : Trek H3027 uw handen H408 niet H7503 [H8686] af H4480 van H5650 uw knechten H5927 [H8798] , kom H4120 haastelijk H413 tot H3467 [H8685] ons op, en verlos H5826 [H8798] ons, en help H3588 ons; want H3605 al H4428 de koningen H567 der Amorieten H2022 , die op het gebergte H3427 [H8802] wonen H413 , hebben zich tegen H6908 [H8738] ons vergaderd.