1 Samuel 10:5

DSV_Strongs(i)
  5 H310 H3651 Daarna H935 [H8799] zult gij komen H1389 op den heuvel H430 Gods H834 H8033 , waar H6430 der Filistijnen H5333 bezettingen H1961 [H8799] zijn; en het zal geschieden H8033 , als gij aldaar H5892 in de stad H935 [H8800] komt H6293 [H8804] , zo zult gij ontmoeten H2256 een hoop H5030 profeten H4480 , van H1116 de hoogte H3381 [H8802] afkomende H6440 , en voor hun aangezichten H5035 luiten H8596 , en trommelen H2485 , en pijpen H3658 , en harpen H1992 , en zij H5012 [H8693] zullen profeteren.