1 Corinthians 1:6

DSV(i) 6 Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u;