Acts 11:21

DSV(i) 21 En de hand des Heeren was met hen; en een groot getal geloofde, en bekeerde zich tot den Heere.