Acts 11:21

BKR(i) 21 A byla ruka Páně s nimi, a veliký počet věřících obrátil se ku Pánu.