Acts 11:21

  11:21   2532 και And 1510.7.3 ην [3was 5495 χειρ 1the hand 2962 κυρίου 2of the Lord] 3326 μετ΄ with 1473 αυτων them; 4183-5037 πολύς τε and a great 706 αριθμός number 4100 πιστεύσας having believed, 1994 επέστρεψεν turned 1909 επί unto 3588 τον the 2962 κύριον Lord.