1 Corinthians 1:6

Albanian(i) 6 sikurse dëshmimi i Krishtit që u vërtetua ndër ju,