1 Corinthians 1:6

BKR(i) 6 Jakož svědectví Kristovo upevněno jest mezi vámi,