1 Corinthians 1:6

Bulgarian(i) 6 както се утвърди у вас Христовото свидетелство,