1 Corinthians 1:6

FinnishPR(i) 6 sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu,