1 Corinthians 1:6

Norwegian(i) 6 likesom Kristi vidnesbyrd er blitt rotfestet i eder,