2 Peter

Croatian(i) 1 Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koje pravednošću Boga našega i Spasitelja Isusa Krista zapade ista dragocjena vjera kao i nas. 2 Punina vam milosti i mira po spoznaji Boga i Isusa, Gospodina našega! 3 Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost. 4 Time smo obdareni dragocjenim, najvećim obećanjima da po njima postanete zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude. 5 Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepošću spoznaje, 6 spoznanjem uzdržljivost, uzdržljivošću postojanost, postojanošću pobožnost, 7 pobožnošću bratoljublje, bratoljubljem ljubav. 8 Jer ako to imate i u tom napredujete, nećete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista. 9 A tko toga nema, slijep je, kratkovidan; zaboravio je da je očišćen od svojih prijašnjih grijeha. 10 Zato, braćo, to revnije uznastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje: to čineći - ne, nećete posrnuti nikada! 11 Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista. 12 Zato ću vas uvijek na to podsjećati premda to znate i utvrđeni ste u primljenoj istini. 13 Pravo je, mislim, da vas dok sam u ovom šatoru, budim opomenom, 14 svjestan da ću brzo napustiti svoj šator, kako mi i Gospodin naš Isus Krist očitova. 15 A pobrinut ću se da se i nakon mojeg izlaska uvijek toga sjećate. 16 Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva. 17 Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina! 18 Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori. 19 Tako nam je potvrđena proročka riječ te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim. 20 Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumačiti samovoljno 21 jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili.