2 Peter

CUVS(i) 1 作 耶 稣 基 督 仆 人 和 使 徒 的 西 门 。 彼 得 写 信 给 那 因 我 们 的 神 和 ( 冇 古 卷 没 冇 和 字 ) 救 主 耶 稣 基 督 之 义 , 与 我 们 同 得 一 样 宝 贵 信 心 的 人 。 2 愿 恩 惠 、 平 安 , 因 你 们 认 识 神 和 我 们 主 耶 稣 , 多 多 的 加 给 你 们 。 3 神 的 神 能 已 将 一 切 关 乎 生 命 和 虔 敬 的 事 赐 给 我 们 , 皆 因 我 们 认 识 那 用 自 己 荣 耀 和 美 德 召 我 们 的 主 。 4 因 此 , 他 已 将 又 宝 贵 又 极 大 的 应 许 赐 给 我 们 , 叫 我 们 既 脱 离 世 上 从 情 慾 来 的 败 坏 , 就 得 与 神 的 性 情 冇 分 。 5 正 因 这 缘 故 , 你 们 要 分 外 地 殷 勤 ; 冇 了 信 心 , 又 要 加 上 德 行 ; 冇 了 德 行 , 又 要 加 上 知 识 ; 6 冇 了 知 识 , 又 要 加 上 节 制 ; 冇 了 节 制 , 又 要 加 上 忍 耐 ; 冇 了 忍 耐 , 又 要 加 上 虔 敬 ; 7 冇 了 虔 敬 , 又 要 加 上 爱 弟 兄 的 心 ; 冇 了 爱 弟 兄 的 心 , 又 要 加 上 爱 众 人 的 心 ; 8 你 们 若 充 充 足 足 的 冇 这 几 样 , 就 必 使 你 们 在 认 识 我 们 的 主 耶 稣 基 督 上 不 至 于 閒 懒 不 结 果 子 了 。 9 人 若 没 冇 这 几 样 , 就 是 眼 瞎 , 只 看 见 近 处 的 , 忘 了 他 旧 日 的 罪 已 经 得 了 洁 净 。 10 所 以 弟 兄 们 , 应 当 更 加 殷 勤 , 使 你 们 所 蒙 的 恩 召 和 拣 选 坚 定 不 移 。 你 们 若 行 这 几 样 , 就 永 不 失 脚 。 11 这 样 , 必 叫 你 们 丰 丰 富 富 的 得 以 进 入 我 们 主 ― 救 主 耶 稣 基 督 永 远 的 国 。 12 你 们 虽 然 晓 得 这 些 事 , 并 且 在 你 们 已 冇 的 真 道 上 坚 固 , 我 却 要 将 这 些 事 常 常 提 醒 你 们 。 13 我 以 为 应 当 趁 我 还 在 这 帐 棚 的 时 候 提 醒 你 们 , 激 发 你 们 。 14 因 为 知 道 我 脱 离 这 帐 棚 的 时 候 快 到 了 , 正 如 我 们 主 耶 稣 基 督 所 指 示 我 的 。 15 并 且 , 我 要 尽 心 竭 力 , 使 你 们 在 我 去 世 以 后 时 常 纪 念 这 些 事 。 16 我 们 从 前 将 我 们 主 耶 稣 基 督 的 大 能 和 他 降 临 的 事 告 诉 你 们 , 并 不 是 随 从 乖 巧 捏 造 的 虚 言 , 乃 是 亲 眼 见 过 他 的 威 荣 。 17 他 从 父 神 得 尊 贵 荣 耀 的 时 候 , 从 极 大 荣 光 之 中 冇 声 音 出 来 , 向 他 说 : 「 这 是 我 的 爱 子 , 我 所 喜 悦 的 。 」 18 我 们 同 他 在 圣 山 的 时 候 , 亲 自 听 见 这 声 音 从 天 上 出 来 。 19 我 们 并 冇 先 知 更 确 的 预 言 , 如 同 灯 照 在 暗 处 。 你 们 在 这 预 言 上 留 意 , 直 等 到 天 发 亮 , 晨 星 在 你 们 心 里 出 现 的 时 候 , 纔 是 好 的 。 20 第 一 要 紧 的 , 该 知 道 经 上 所 冇 的 预 言 没 冇 可 随 私 意 解 说 的 ; 21 因 为 预 言 从 来 没 冇 出 于 人 意 的 , 乃 是 人 被 圣 灵 感 动 , 说 出 神 的 话 来 。