Psalms 139:11-16

Bulgarian(i) 11 Ако кажа: Нека ме покрие тъмнината и нощ да бъде светлината около мен — 12 дори тъмнината пред Теб не тъмнее, нощта светла е като деня, за Теб е тъмнината като светлината. 13 Защото Ти си образувал вътрешностите ми, създал си ме в утробата на майка ми. 14 Ще Те славя, защото съм страшно и чудно направен, чудни са делата Ти и душата ми много добре знае това. 15 Костите ми не бяха скрити от Теб, когато бях направен в тайно и изкусно изработен в дълбините на земята. 16 Очите Ти видяха необразуваното ми вещество и в книгата Ти бяха записани всичките — дните, които се образуваха, когато ни един от тях не беше.