Psalms 139:11-16

DSV_Strongs(i)
  11 H559 [H8799] Indien ik zeide H2822 : De duisternis H7779 [H8799] zal mij immers bedekken H3915 ; dan is de nacht H216 een licht H1157 om mij.
  12 H2821 [H8686] Ook verduistert H2822 de duisternis H3915 voor U niet; maar de nacht H215 [H8686] licht H3117 als de dag H2825 ; de duisternis H219 is als het licht.
  13 H7069 [H8804] Want Gij bezit H3629 mijn nieren H517 ; Gij hebt mij in mijner moeders H990 buik H5526 [H8799] bedekt.
  14 H3034 [H8686] Ik loof H3372 [H8737] U, omdat ik op een heel vreselijke wijze H6395 [H8738] wonderbaarlijk gemaakt ben H6381 [H8737] ; wonderlijk H4639 zijn Uw werken H3045 [H8802] ! ook weet H5315 het mijn ziel H3966 zeer wel.
  15 H6108 Mijn gebeente H3582 [H8738] was voor U niet verholen H5643 , als ik in het verborgene H6213 [H8795] gemaakt ben H7551 [H8795] , [en] als een borduursel gewrocht ben H8482 , in de nederste delen H776 der aarde.
  16 H5869 Uw ogen H1564 hebben mijn ongevormden klomp H7200 [H8804] gezien H5612 ; en al deze dingen waren in Uw boek H3789 [H8735] geschreven H3117 , de dagen H3335 [H8795] als zij geformeerd zouden worden H259 , toen nog geen van die was.