Psalms 139:11-16

Norwegian(i) 11 Og sier jeg: Mørket skjule mig, og lyset omkring mig bli natt - 12 så gjør heller ikke mørket det for mørkt for dig, og natten lyser som dagen, mørket er som lyset. 13 For du har skapt mine nyrer, du virket mig i min mors liv. 14 Jeg priser dig fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis; underfulle er dine gjerninger, og min sjel kjenner det såre vel. 15 Mine ben var ikke skjult for dig da jeg blev virket i lønndom, da jeg blev kunstig virket i jordens dyp*. / {* d.e. i mors liv.} 16 Da jeg bare var foster, så dine øine mig, og i din bok blev de alle opskrevet de dager som blev fastsatt da ikke en av dem var kommet.