Psalms 139:15

Bulgarian(i) 15 Костите ми не бяха скрити от Теб, когато бях направен в тайно и изкусно изработен в дълбините на земята.