Numbers 36

Bulgarian(i) 1 Тогава се приближиха главите на бащините домове от родовете на синовете на Галаад, сина на Махир, син на Манасия, от родовете на синовете на Йосиф, и говориха пред Мойсей и пред първенците, главите на бащините домове на израилевите синове, и казаха: 2 ГОСПОД заповяда на господаря ни да даде земята за наследство на израилевите синове с жребий; и на господаря ми беше заповядано от ГОСПОДА да даде наследството на брат ни Салпаад на дъщерите му. 3 Но ако те се омъжат за някой от синовете на другите племена на израилевите синове, тогава наследството им ще се отнеме от наследството на нашите бащи и ще се прибави към наследството на онова племе, на което ще принадлежат, и ще се отнеме от дела на нашето наследство. 4 И когато дойде юбилеят на израилевите синове, тяхното наследство ще се прибави към наследството на онова племе, на което ще принадлежат; и наследството им ще се отнеме от наследството на бащиното ни племе. 5 Тогава Мойсей заповяда на израилевите синове според ГОСПОДНАТА заповед и каза: Племето на синовете на Йосиф говори право. 6 Ето словото, което ГОСПОД заповяда за дъщерите на Салпаад, като каза: Нека се омъжат за когото им се види добре, само да се омъжат за някого от рода на бащиното си племе, 7 за да не преминава наследството на израилевите синове от племе на племе; защото израилевите синове трябва да се привързват всеки към наследството на бащиното си племе. 8 Всяка дъщеря, която има наследство в племената на израилевите синове, трябва да се омъжи за един от рода на бащиното си племе, за да притежават израилевите синове всеки бащиното си наследство. 9 Да не преминава наследство от едно племе на друго племе, а племената на израилевите синове да се привързват всяко към своето наследство. 10 И дъщерите на Салпаад направиха, както ГОСПОД заповяда на Мойсей. 11 И Маала, Терса и Егла, и Мелха, и Нуа, дъщерите на Салпаад, се омъжиха за синовете на чичовците си; 12 омъжиха се за мъже от родовете на синовете на Манасия, сина на Йосиф. И така наследството им остана в племето на бащиния им род. 13 Това са заповедите и правилата, които ГОСПОД заповяда на израилевите синове чрез Мойсей в низините на Моав при Йордан, срещу Ерихон.
Reformed Dating