Deuteronomy 6:4

Bulgarian(i) 4 Слушай, Израилю! ГОСПОД е нашият Бог; ГОСПОД е един!