2 Kings 19:5

Bulgarian(i) 5 И така, слугите на цар Езекия отидоха при Исая.