Deuteronomy 6:4

PBG(i) 4 Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.