2 Kings 19:5

PBG(i) 5 Przyszli tedy słudzy króla Ezechyjasza do Izajasza.