Deuteronomy 6:4

BKR(i) 4 Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest.