1 Samuel 16:13-15

Bulgarian(i) 13 Тогава Самуил взе рога с масло и го помаза сред братята му; и ГОСПОДНИЯТ Дух дойде върху Давид от този ден и нататък. А Самуил стана и отиде в Рама. 14 И ГОСПОДНИЯТ Дух се оттегли от Саул и зъл дух от ГОСПОДА го мъчеше. 15 И слугите на Саул му казаха: Ето сега, зъл дух от Бога те мъчи.