1 Samuel 16:13-15

Croatian(i) 13 Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braće. Duh Jahvin obuze Davida od onoga dana. A Samuel krenu na put i ode u Ramu. 14 Duh Jahvin bijaše odstupio od Šaula, a jedan zao duh, od Jahve, stao ga je salijetati. 15 Tada rekoše Šaulu sluge njegove: "Evo, zao duh Božji salijeće te.