1 Samuel 16:13-15

DSV_Strongs(i)
  13 H3947 [H8799] Toen nam H8050 Samuel H7161 H8081 den oliehoorn H4886 [H8799] , en hij zalfde H853 hem H7130 in het midden H251 zijner broederen H7307 . En de Geest H3068 des HEEREN H6743 [H8799] werd vaardig H413 over H1732 David H4480 van H1931 dien H3117 dag H4605 af en voortaan H6965 H0 . Daarna stond H8050 Samuel H6965 [H8799] op H3212 [H8799] , en hij ging H7414 naar Rama.
  14 H7307 En de Geest H3068 des HEEREN H5493 [H8804] week H4480 H5973 van H7586 Saul H7451 ; en een boze H7307 geest H4480 van H3068 den HEERE H1204 [H8765] verschrikte hem.
  15 H559 [H8799] Toen zeiden H7586 Sauls H5650 knechten H413 tot H2009 hem: Zie H4994 toch H7451 , een boze H7307 geest H430 Gods H1204 [H8764] verschrikt u.