Psalms 96:8

BKR(i) 8 Vzdejte Hospodinu čest jména jeho, přineste dary, a vejděte do síňcí jeho.