Psalms 96:8

PBG(i) 8 Oddajcie Panu chwałę imienia jego; przynieście dary, a wnijdźcie do sieni jego.