Psalms 96:8

DSV(i) 8 Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; brengt offer, en komt in Zijn voorhoven.