Psalms 96:8

Bulgarian(i) 8 Отдайте на ГОСПОДА славата на Името Му, донесете принос и елате в дворовете Му,