Psalms 96:8

Croatian(i) 8 Dajte Jahvi slavu imena njegova! Prinosite žrtvu i uđite u dvorove njegove,