Genesis 1:1

Albanian(i) 1 Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën.